İletişim Bilgileri

YÜCELEN VAKFI kuruluş amaçlarını ve Vakıf Senedinde belirtilen hedeflere ulaşmak için Devlet Hizmetlerini Kolaylaştırıcı Kamu Yararlı aşağıda listelenen hizmetleri yürütmek üzere YÜCELEN AKADEMİ oluşturulmuştur.

 1. Küresel aktif işgücü oluşturulması için eğitim faaliyetleri,
 2. Girişimciliği destekleyici kurumsallık, eğitim, yönlendirme,
 3. Vakıf faaliyet alanları için küresel analizler ve modellemeler,
 4. Faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası akademik işbirliklerini oluşturma ve geliştirme,
 5. Vakıf eğitim Kurumları için projeler ve fizibiliteler,
 6. Digital Toplum ve Toplum 5.0 çalışmaları ve bu kapsamda yaşlı engelli ve özel kişilerin işgücü katılımları için açılımlar,
 7. Aktif emeklilik çalışmaları,
 8. Anamur ve ülkemiz için spor altyapı çalışmaları,
 9. Tarım ve Hayvancılık katkı sağlayıcı açılımlar,
 10. Kadınlar, ev ekonomisi ve üretime katkıları açılımları,
 11. Yenilenebilir Enerji araştırmaları,
 12. Çevre koruma ve Salgın Önlemleri çalışmaları,
 13. Havacılık açılımları,
 14. Yetkili Kurumlarla Sertifikasyon,
 15. Vakıf kapsamında yayın etkinlileri.