İletişim Bilgileri

Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ile Anemurium Kazı Başkanlığı   arasında  Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün onaylayan taraf olarak dahil olduğu, Anemurium Antik Kent’inde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına Prof.Dr.Mehmet Tekocak başkanlığında arkeolojik kazı yapılmasına izin veren 30.04.2018 tarih ve 2018/11704 sayılı Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı kararına dayalı olarak, Anemurium Kazı Başkanlığı sorumluluğunda bulunan alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde bilimsel kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, çıkarılan kültür varlıklarının değerlendirilmesi, envanter oluşturulması, koruma altına alınması ve restore edilmesi çalışmalarında Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından bilimsel kazı çalışmaları kapsamındaki harcamalara yönelik oluşturulacak destek kapsamında tarafların görev ve sorumluluklarını içeren Anemurium Antik Kent’inde kazı çalışmalarının yapılması, alandaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına yönelik her türlü etüt, proje (Röleve, retitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme vb.) hazırlama ve uygulama konusunda

 ayni desteğin sağlanması ve kazı çalışmalarının tüm aşamalarında (yeme-içme, araç, gereç, teknik, demirbaş, sarf malzeme sayısı ve niteliği Kazı Başkanlığınca belirlenecek bekçi ve işçilerin temini, bilimsel yayın, veri tabanı, tanıtım, yayın temini, sempozyum, konferans, kütüphane çalışması, çalıştay vb. restorasyon projelerinin hazırlanması, uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi, yurt içi ve yurt dışından maddi destek sağlayacak projelerin hazırlanması) teknik, lojistik ve kurumsal işbirliğinin sağlanmasını amaçlayan iş birliği protokolü kapsamında,

  • Kazı ekibinin tüm iaşe ve ulaşım giderleri,
  • Kazı çalışmalarında eğitim gören öğrencilere kazı ve temsil çalışmalarında kullanılmak üzere T-Shirt yapım bedelleri,
  • Anemurium Antik Kenti-Kazı Evi onarımlarında kullanılmak üzere alınan malzeme bedelleri,

 Vakfımız tarafından karşılanmıştır.