İletişim Bilgileri

YÜCELEN VAKFI’ nın geleceğe yönelik vizyonunu vakıf amaçları oluşturmaktadır.

VAKFIN AMACI:

“Yücelen” simgesi gereği olarak ve karşılık beklemeden;

Ülkenin sağlık, eğitim, kültür, havacılık, tanıtım, sanayi ve ekonomi alanlarında Devletin hizmetlerini kolaylaştırıcı, kamuya yararlı çalışmalar sunmak,

Yüksek öğretim kurumları kurarak ülke gelişmişlik standartlarına katkıda bulunmak, Ülkemizin her düzeyde eğitim-öğretim yapılanmasını, kurumlar, okullar, yurtlar ve hizmetler ile parasal kaynaklar oluşturarak desteklemek,

Ülkemizin demografik fırsat penceresini küresel aktif iş gücüne dönüştürmeye katkı sunmak,

Yaşlılarımızın, yoksulların, engelli ve özel insanlarımızın aktif, verimli, özgür, onurlu ve katılımcı yaşam sürmeleri için kurumsal yapılanma sağlamak,

Küresel iklim değişim etkisini azaltıcı çevre ve enerji dönüşümü için verimli çalışmalar yapmak; tarım. kara ve deniz hayvancılığı alanında modeller sunmak, Ülkemiz spor altyapısını küresel düzeyde katma değer sunacak düzeye getirmek,

İnsan sağlığı ve sağlıklı yaşam alanında; araştırıcı, önleyici tedavi ve rehabilite edici katkı sunmaktır.