İletişim Bilgileri

Tarım ve tarım sanayii konusunda eğitsel ve işgücü geliştirici çalışmalar sunar. Tarım ürünlerinin işlenmesi ve tarım sanayiinde teknolojiyi geliştirmek amacıyla araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yapar.