İletişim Bilgileri

BM ilkeleri ışığında; yaşlıların mobilite, aktif katılım, otonomi, bağımsızlık halklarını gözeten açılımlar geliştirir.

Onlar için mentörlük ve tersine mentörlük, sosyal ve fiziki güvenlik gereksinimlerini gözetir. “Toplum 5.0” ve ötesi kavramlarını güçlendirir.

Yaşlılık yerine evrensel “Aktif Emeklik” yaklaşımı benimser. Konaklamalı fizik ve termo rehabilitasyonu ile sağlık turizmini içeren ”Aktif Emekli Köyleri” oluşturur.

Sağlık ve küresel emekli turizmimize katkı sağlar.