İletişim Bilgileri

YÜCELEN VAKFI RAPORLARIÇalışma Raporları

Bilanço ve Gelir-Gider Raporları

Denetim Kurulu Raporları

Yücelen Vakfı 2020 Denetim Raporları

Yücelen Vakfı 2021 Denetim Raporları

Yücelen Vakfı 2022 Denetim Raporları

Yücelen Vakfı Yönetim Kurulu Çalışma Raporu 2020

Yücelen Vakfı Yönetim Kurulu Çalışma Raporu 2021

Yücelen Vakfı Yönetim Kurulu Çalışma Raporu 2022

VERGİ MUHAFİYETİ

 

Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4.bendine göre kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1-c maddesine göre Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılabilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

 Bağış ve yardımın matrahtan indirilmesi için;

  • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,
  • Makbuz karşılığı olması,
  • Karşılıksız yapılması,
  • Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi

Beyannamede ayrıca gösterilmesi gerekir.

İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

 

Yücelen Vakfı Anemurium Antik Kenti Kültür Bakanlığı Protokolü 18.08.2021 için tıklayın.

Yücelen Vakfı Anamur Belediye Spor Kulübü İş Birliği Protokolü 01.11.2021 için tıklayın.

Yücelen Vakfı Ankara Üniversitesi İş Birliği Protokolü 07.02.2022 için tıklayın.

Yücelen Vakfı Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Protokolü 03.03.2022 için tıklayın.

Yücelen Vakfı Anamur Dental Diş Hekimliği Sağlık İş Birliği Protokolü 01.04.2022 için tıklayın.

Yücelen Vakfı TÖMER Eğitim İş Birliği Protokolü 19.04.2022 için tıklayın.

Yücelen Vakfı ANKÜSEM Eğitim İş Birliği Protokolü 30.05.2022 için tıklayın.

Yücelen Vakfı Anamur Mesleki Eğitim Merkezi Protokolü 31.05.2022 için tıklayın.

Yücelen Vakfı SOGEP Üretimde Birlikteyiz Kadın Girişimi Sözleşmesi 24.08.2022 için tıklayın.