İletişim Bilgileri

Uluslararası kurumların ve ülkemizin istihdam raporlarının güncellenmiş verileri ışığında; istihdamı güçlendirecek, küresel değerde ve aktif işgücü sağlayıcı çalışmalarda ve eğitsel faaliyetlerde bulunur.

İnovasyon ve girişimcilik konularında finansal ve kurumlaştırıcı katkılar sunar.

Kadınların, yaşlıların, engelli ve özel kişilerin aktif işgücüne katkılarını sağlayıcı açılımlarda bulunur.