İletişim Bilgileri

Ağaçlandırma yapar, bakım ve korunmasına destek sağlar, hava kirliliği olan yerler için projeler hazırlar ve bu hususla ilgili kurumlarla iş birliği yapar, yeşil sahalar ile su kaynaklarımızın korunması için gerekli girişimlerde bulunur.

Tarım, hayvancılık, üretim teknikleri, su ürünleri, bunların kadın işgücüne dönüştürülmesi, pazarlanması ve sürekliliği ile tanınırlığı konularında öncülük, girişim ve arge sermayesi, ve eğitsel destekler sunar. Girişim, kuluçka, kooperatif ve benzer oluşumları sergiler.

Ülkemizin güneş enerjisi ve rüzgar zenginliği konusunda farkındalığı güçlendirir ve enerji dönüşümü çalışmalarını destekler.