İletişim Bilgileri

YÜCELEN VAKFI Sayın Dr. Ali Yücelen’in Kurucu Başkanlığı ve Önderliğinde 6 Türkiye Gönüllüsü ile Kuruldu.

Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı:     Dr. Ali Yücelen

Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi:         Mustafa Yücelen

Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi:         Hakan Yücelen

Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi:         Mehmet Emin Yücelen

Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi:         Mehtap Gürbüz

Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi:         Mehmet Tolga Karabulut

T.B.M.M. 17,18,19,20,21 Dönem İçel Milletvekili,
48. Hükümetin Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
55. ve 57. Hükümetin Devlet Bakanı,
57. Hükümetin İçişleri Bakanı

Türkiye’mize ve Anamur’a çok değerli hizmet ve açılımları olan merhum Rüştü Kazım Yücelen Bakanımızı saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.

Sayın Bakanımızın açtığı bu yolda Anamur ve Ülkemize kamu yararlı çalışmalara, Anamurlu gençlerimize, öğretmenlerimize ve halkına hizmete devam etme kararlılığında olan kıymetli Yücelen Ailesi ve Bakanımızın Oğulları Dr. Ali Yücelen, Mustafa Yücelen ve Hakan Yücelen’in öncülüğünde;

Karşılık beklemeden;

Ülkemizin eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, enerji, tanıtım, sanayi ve ekonomi alanlarında Devletin kamu yükünü azaltıcı faaliyetlerde bulunmak,

Ülkemizde her düzeyde eğitim-öğretim kurumları, okullar, yurtlar, aktif yaşam merkezleri kurmak, kültür faaliyetlerine destek olmak,

Yüce ATATÜRK’ün göstermiş olduğu yolda nitelikli insan gücü yetiştirmek ve eğitime destek olmak amacıyla;

05.11.2020 yılında Anamur Merkezli  YÜCELEN EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI ve YÜCELEN AKADEMİYİ kurdular.

hakkimizda ic gorsel

VİZYONUMUZ

YÜCELEN VAKFI’ nın geleceğe yönelik vizyonunu vakıf amaçları oluşturmaktadır.

VAKFIN AMACI:

“Yücelen” simgesi gereği olarak ve karşılık beklemeden;

Ülkenin sağlık, eğitim, kültür, havacılık, tanıtım, sanayi ve ekonomi alanlarında Devletin hizmetlerini kolaylaştırıcı, kamuya yararlı çalışmalar sunmak,

Yüksek öğretim kurumları kurarak ülke gelişmişlik standartlarına katkıda bulunmak, Ülkemizin her düzeyde eğitim-öğretim yapılanmasını, kurumlar, okullar, yurtlar ve hizmetler ile parasal kaynaklar oluşturarak desteklemek,

Ülkemizin demografik fırsat penceresini küresel aktif iş gücüne dönüştürmeye katkı sunmak,

Yaşlılarımızın, yoksulların, engelli ve özel insanlarımızın aktif, verimli, özgür, onurlu ve katılımcı yaşam sürmeleri için kurumsal yapılanma sağlamak,

Küresel iklim değişim etkisini azaltıcı çevre ve enerji dönüşümü için verimli çalışmalar yapmak; tarım. kara ve deniz hayvancılığı alanında modeller sunmak, Ülkemiz spor altyapısını küresel düzeyde katma değer sunacak düzeye getirmek,

İnsan sağlığı ve sağlıklı yaşam alanında; araştırıcı, önleyici tedavi ve rehabilite edici katkı sunmaktır.

Yücelen Vakfı Vakıf Senedi için : tıklayın.

MÜTEVELLİ HEYETİ

Yücelen Vakfı Mütevelli Heyeti
mt2

DENETİM KURULU

mh