İletişim Bilgileri

Her düzeyde eğitim kurumunda eğitim alan öğrencilere burs verir, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere yardımcı olur, yurt binaları tesis eder, kitap, laboratuvar, öğrenim ve araştırma malzemelerini karşılıksız olarak sağlar,

Aynı amacı güden vakıflarla müştereken veya müstakil olarak yüksek öğretim kurumu (üniversite veya meslek yüksekokulu yahut teknoloji enstitüsü)kurar ve işletir. Ülkemiz genelinde okul öncesi ve ilk, orta ve lise düzeyde okullar ve beceri sağlayıcı, inovasyon ile girişimcilik geliştirici her çeşit eğitim tesisi açar ve işletir.

Ülkemizin kalkınması, sanayini güçlendirici, tarihi, sanatsal değerlerinin araştırılması ve tanıtılması ile ilgili eğitsel/ARGE projeleri destekler.

Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültür ve sanat faaliyetlerine katılır ve bu alanlardaki projeleri destekler, kültürel varlıkları sergiler ve tanıtır.