İletişim Bilgileri

Burs başvurularınız için sizlerden istenilen belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bursu devam eden öğrencilerimizin belgelerini yenilemeleri gereklidir. Aşağıda yazılı belgelerin adınıza ait bir dosya ile Vakıf Merkezi Adresine veya Vakıf Ankara Temsilciliğimize ıslak imzalı olarak göndermeniz gereklidir.

Talep Edilen Belgeler

 1. Burs başvuru formu ıslak imzalı,
 2. C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,
 3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge) (e-devlet)
 4. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç Belge örneği (e-devlet),
 5. Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi (e-devlet),
 6. Ara sınıflarda öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),
 7. Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiklerini gösteren belge (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),
 8. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet),
 9. KYK Kredi/Burs Durum Belgesi,
 10. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge) (e-devlet),
 11. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),
 12. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

12.1. Çalışanlar için;

Hem anne hem baba adına,

 1. Devlet memuru ise https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama?bordro=Listesi web adresinden alınacak ekran görüntüsü,
 2. Özel Sektör çalışanı ise iş yerinden alınacak kaşeli ve imzalı güncel maaş bordrosu,
 3. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi.

12.2. Emekliler için;

Emeklilik kategorisine göre https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi veya https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi web adresinden alınacak ekran görüntüsü,

12.3. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;

Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

12.4. Hiçbir geliri olmayanlar için;

SGK’dan aile reisi adına “Gelirsizlik Belgesi“,

 

12.5. Diğer gelirleri gösteren belge fotokopileri,

 1. Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm,
 2. https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama web adresinden anne ve baba adına ayrı ayrı alınacak, kayıtlı malvarlığını gösterir belgelerin ekran görüntüleri,
 3. Anne-baba adına kayıtlı araç varlığını gösterir belge (E-devlet emniyet üstüne araç sorgulama).

12.6. Geçimi anne-baba dışında bir kişi tarafından sağlananlar; bu kişinin mali durum belgesi başvuruya eklemelidir,

12.7. Oturulan ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,

12.8. Öğrenci yurtta kalıyor ise yurtta kaldığına dair eğitim gördüğü kurumdan alınmış belge.

 1. KVKK Aydınlatma Metni açık rıza beyanı imzalı talep edilmektedir.

 

Adres: VAKIF MERKEZİ

Ergün ÖZALTUN/Vakıf Genel Müdürü

YÜCELEN VAKFI

Kısakahyaoğlu Konağı Yeşilyurt Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:34

Anamur-MERSİN

Gsm: 0 532 541 15 27

E-Mail: ergunozaltun@gmail.com

             ergun.ozaltun@yucelenas.com.tr

Adres: VAKIF ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Ergün ÖZALTUN/Vakıf Genel Müdürü

YÜCELEN VAKFI

Yücelen Grup-OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1213 Sokak No:1 06374

Yenimahalle-ANKARA

Gsm: 0 532 541 15 27

Tel: 0 312 439 78 00

E-Mail: ergunozaltun@gmail.com

             ergun.ozaltun@yucelenas.com.tr