İletişim Bilgileri

Gelişmiş ve bütünleşmiş bilgi ve iletişim teknolojisinin geleceği ve sonuçları konusundaki farkındalığı güçlendirici; özellikle bilgi yazılımı ve toplumun bu teknolojiyi etkin kullanması ile oluşacak kalkınma ve katma değer konusundaki bilinçlenmeyi yaratıcı çalışmalar yapar. Eğitim, girişim ve finans destek kurumlaşması sunar.