İletişim Bilgileri

BİLGE ÇOCUK

Yücelen Vakfı Misyonu, karşılık beklemeden Devlet hizmetlerini kolaylaştırıcı kamuya yararlı hizmetleri üstlenmiştir. Bu kapsamda dezavantajlı çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimleri, korunmaları ve küresel aktif iş gücü için, yetenek ve özgüven kazanımları sağlayıcı bilinçli açılımlar sergilemektedir.

Yücelen Vakfı Vizyonu; kimsesiz ve aile ortamından uzak çocuklarımızın; 
a.Dezavantajlı durumlarını giderici, 
b.Sıcak ve güvenli aile ortamlarında gelişmelerine olanak sunucu,
c.Toplumda layık oldukları saygın konumlara erişmelerini sağlayıcı,
d.Kurumsal, farkındalık yaratan; referans değerli bir açılım gerçekleştirecektir. 

Yücelen Vakfı Koruyucu Aile Açılımı Hedefleri 
a. Farkındalık yaratmak,

  1. Yücelen Vakfı “Koruyu Aile Girişimi” olarak,                              
  2. Dezavantajlı çocuklar için;

   1. Eğitim Modeli,
   2. Girişimcilik,
   3. Takım Ruhu / İletişim,
   4. Özgüven,

  1. Yurttaşlık bilinci ve sosyal sorumluluk programları geliştirilmesine katkı sunmak   ve Vakıf kurumlarında uygulamak, kurumsal yapılanmak,
  2. Yücelen Akademi ortamında konuya bilimsel temel ve  akademik boyut kazandırmak; akademik çalışmaları desteklemek,
    e. Açılıma ve korumaya sağlıklı gelişme kazandırıcı hukuksal ve yönetsel öneriler sunmak,
    f. Sonuçta; küresel iş gücünde saygın yer alacak bireyler ve değerli yurttaşlar kazandırmaktır.
IMG 0641